Kallras: Ett kyligt mysterium

Kallras, det otrevliga fenomen som präglar många bostäder under kalla vintermånader. Det kallas konfektion eller strömning, och skapar en illusion av drag när varm luft träffar en större kallare yta, ofta ett fönster, och sedan sjunker ned mot golvet. Denna obekvämhet kan orsakas av flera faktorer och åtgärdas på diverse sätt.


Vanliga orsaker till kallras inkluderar otäta fönster, som tillåter kall luft att smyga in, och bristfällig isolering i väggar, som överlämnar dem åt den kalla luftens nåd. Även termiska bryggor, platser där isoleringsmaterialet är otillräckligt eller saknas helt, bidrar till otrevlig värmeförlust.

6 enklare tips för att motverka kallras

Det kan vara svårt att motverka kallras utan större insatser, men det finns ändå saker man kan testa innan man behöver titta på att byta fönster eller dylikt.

  1. Täta fönsterkarmar och glipor: Använd tätningsremsor eller lister för att täta glipor runt fönstren. Detta förhindrar kall luft från att tränga in och varm luft från att läcka ut. Det här är sannolikt det tips som kan ge störst effekt med minst insats och till ett förhållandevis lågt pris.
  2. Använd tjocka gardiner eller draperier: Häng upp tjocka gardiner eller draperier som isolerar och håller kylan ute. Dessa kan dras åt nattetid för att öka effekten. Det är lite som att klä sig själv på vintern; flera lager tenderar att ge bättre effekt.
  3. Nyttja fönsterisoleringssatser: Dessa kit, ofta bestående av en plastfilm som fästs över fönstret och sedan värms med en hårtork, kan skapa en isolerande luftficka som hjälper att hålla kylan ute.
  4. Installera sekundärglas eller fönsterluckor: Sekundärglasning innebär att man installerar ett extra lager av glas eller klar plast på insidan av befintliga fönster. Det är en något större investering än resten på listan, men också något som kan ge större effekt, om man inte har möjlighet att byta fönstrena helt. Fönsterluckor kan också ge extra isolering, och kan dessutom ge ett hem mycket mer personlighet!
  5. Förbättra värmecirkulationen: Se till att möbler eller gardiner inte blockerar värmekällor. En bra cirkulation av varm luft kan hjälpa till att minska effekten av kallras. Räcker inte det kan man använda sig av små, bärbara värmare kan användas i områden där kallras är ett problem, men var noga med att följa säkerhetsinstruktionerna. Akta också så att du inte värmer upp fel del av rummet, för då kan det istället bli så att du förstärker kallraseffekten vid själva fönstret.
  6. Regelbundet underhåll av fönster: Se till att dina fönster är i gott skick. Byt ut gammal eller skadad kitt, kontrollera att fönster kan stängas ordentligt, och håll dem väl underhållna. Även fast man inte byter ut hela fönstret kan man ofta göra förbättringar i form av underhåll.


En energirådgivare kan hjälpa till med att identifiera och rätta till problemområden i ditt hem, medan en smart termostat möjliggör noggrann kontroll och justering av uppvärmningen för att maximera effektiviteten. Att mäta temperaturen regelbundet hjälper dessutom dig att beskriva ditt behov, om du väljer att söka professionell hjälp mot kallras.

Fönsterbyten – en genomtänkt investering

Diskussionen om att bekämpa kallras leder ofta osvikligt till ämnet fönsterbyten. Små åtgärder och isoleringsförbättringar som vi nämner ovan spelar definitivt en viktig roll och kan göra en stor skillnad på kort sikt. Men den mest hållbara och energieffektiva lösningen för att långsiktigt bekämpa kallras innefattar ofta att byta till nya, energieffektiva fönster. Dessa moderna lösningar minimerar inte bara värmeförlust och sänker dina uppvärmningskostnader, utan de förbättrar även ljudisolering och ökar komforten i ditt hem.

Dessutom kan nya fönster ofta lyfta estetiken och därmed värdet på ditt hem samt vara en seger för miljön genom sänkt energianvändning. Det är sannolikt många som underskattar hur stor effekt nya fönster kan ha på ett hus utseende.

En investering i nya fönster utgör inte bara en lösning för att bekämpa kallras, utan även en långsiktig investering i ditt hems komfort, värde och energieffektivitet. Flera tillfälliga lösningar kan tillhandahålla viss hjälp, men för en varaktig och omfattande lösning är fönsterbyten ofta den optimala vägen att gå, säkerställande av komfort och effektivitet genom kommande år.

Författare av detta inlägg:

Jonas har många års erfarenhet som takläggare och har arbetat med renovering och nu på sista tiden med solceller.

Fler inlägg

Fördelar och svårigheter med solceller i norra Sverige

Fördelar och svårigheter med solceller i norra Sverige

Solenergi har under de senaste åren framstått som en alltmer attraktiv energikälla över hela världen, inte minst i Sverige. Trots att norra Sverige kanske inte är det första man tänker på när det kommer till solenergi, på grund av dess kyliga klimat och mörka vintrar,...

De 6 största fördelarna med nytt tak

De 6 största fördelarna med nytt tak

Allt för ofta när något går riktigt snett med ett äldre hus ligger en stor bov bakom, vare sig det gäller extrema elräkningar, vattenskador på märkliga ställen eller brand. Det finns förstås olika anledningar bakom i många fall, men det är ändå en faktor som dyker...

Byta fönster och tak: En investering i ditt hem

Byta fönster och tak: En investering i ditt hem

Vi på Byggförslag i Norr vet att ditt hem är mer än bara fyra väggar. Det är en plats där minnen skapas, familj samlas och livet levs, och som med alla saker av värde är det viktigt att underhålla och förnya. Just därför vill vi belysa vikten av att byta fönster och...