Solceller i Piteå

Följ med oss på resan mot ett hållbart samhälle

Vårt mål är en fossilfri värld och vägen dit går via solen.
Vill du sänka din elräkning samtidigt som du gör en skillnad för klimatet?
Välkommen till oss!

Vad kostar solceller till villa?

Priset på solceller till villa ligger mellan 10 000–15 500 kronor per installerad kW. En genomsnittsanläggning på 10,4 kilowatt kostar idag cirka 130 000 kronor inklusive avdraget på 19,40 procent. Priset på solpaneler till villa varierar beroende på val av produkter, taktyp och anläggningens effekt.

Avdrag för solceller

Som villaägare har du möjlighet att använda grönt teknikavdrag på 19,40 procent av slutpriset (inkl. installation) vid inköp av solceller. Skatteavdraget fungerar som ROT-avdraget och dras av direkt på fakturan. Totalt får du årligen göra avdrag på upp till 50 000 kronor per person.

Skulle du vilja köpa ett solcellsbatteri till dina solceller gäller grönt avdrag även för det. Du får använda grönt avdrag på 48,5 procent på batteri till villa.

Vi hjälper till Piteå och Norrbotten med omnejd.

   

  Nya solpaneler på taket

  Jämför effekt, utseende och garantier för olika solpaneler

  För att hitta den solpanel som passar din anläggning bäst bör du jämföra effekt, utseende, garantier och certifieringar för de solpaneler du fått offert på. Vid jämförelsen kan du tänka på följande:

  • Effekt: En solpanel med högre verkningsgrad ger mer effekt på mindre utrymme.
  • Utseende: Vill du ha en helsvart panel eller går det bra med en panel med metallram?
  • Garantier: Vilka effekt- och produktgarantier utlovar tillverkaren?
  • Certifieringar: Har panelen grundläggande certifieringar?

  Varför solpaneler på villatak?

  Ökat fastighetsvärde

  Att installera solceller på ett hus är en framtidsinvestering som i de flesta fall ökar värdet på din fastighet och dessutom sänker dina driftskostnader. Värdeskillnaden med eller utan solceller varierar beroende på var i landet du bor.

  Miljövänlig energi

  Solceller är en teknik med närmast oändlig potential som har möjlighet att konkurrera ut fossil elproduktion och förse oss med ren el för alltid! Bidra till en grönare framtid du också!

  20% avdrag på solceller

  Det finns ett nytt avdrag för ”Grön teknik” som du får på 20 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Avdraget dras direkt på fakturan. Kontakta oss om du vill diskutera era förutsättningar och en prisbild.

  Frågor och svar

  Hur mycket solceller behöver man för att driva en villa?

  För att teoretiskt sett driva din villa på solel från dina solceller bör du matcha din elförbrukning med dina solcellers elproduktion. Har du en årlig elförbrukning på 10 000 kWh el bör du alltså investera i runt 10 kW solpaneler för att kunna driva huset på solceller (1 kW solceller producerar cirka 1 000 kWh per år) .

  OBS! Detta innebär inte att du kan driva huset på endast egenproducerad solel. På grund av att du inte kan lagra solel på lång sikt behöver du fortfarande köpa solel på vintern och under nätterna. Den överskottsel du producerar säljer du till elnätet och får betalt för.

  Hur mycket solpaneler får plats på ett hus?

  På en ett normalstort hus med en takstorlek på 100 kvadratmeter ryms 18–22 solpaneler beroende på solcellernas storlek. För denna estimering antas 80 % av takytan på en sida av taket (sydsidan) täckas med solceller, och att norrsidan inte täcks alls.

  Har du tak i östlig och västlig riktning kan du montera solpaneler på båda sidorna och därigenom installera dubbla kapaciteten (36–44 solpaneler)

  Är solceller till villa lönsamt?

  Solceller till villa är en lönsam investering under rätt förutsättningar. Återbetalningstiden för de flesta solcellsanläggningar ligger på 10–15 år. I och med att solceller har en livslängd på åtminstone 30 år kan du förvänta dig 15 år av gratis elproduktion. Den årliga avkastningen ligger i normalfall på runt 10 procent för solceller till villa.

  För att räkna ut lönsamhet för solceller till villa behöver du beakta din investeringskostnad och framtida kassaflöden. Faktorn med störst risk i lönsamhetskalkylen för solceller är utvecklingen av elpriset. Elpriset ser dock ut att öka enligt dagens trendkurva vilket endast gör solceller mer lönsamt.

  Vi är även bra på…

  Fönster och dörrar

  Fönster & Dörrar

  Fönster och dörrar

  Takbyte & renovering